FISKALNE KASE - prodaja

fiskalna kasa - HCP PrimaU ponudi su nove fiskalne kase. Fiskalizaciju fiskalne kase završavamo u maksimalno kratkom roku (dva do tri radna dana). Obuka za rad na fiskalnoj kasi se obavlja u našem servisu na za tu svrhu odvojenim fiskalnim kasama. Obezbedjujemo redovno i preventivno održavanje u garantnom i postgarantnom roku fiskalnih kasa, servis, kao i podršku za samostalan rad korisnika na samom početku korišćenja. Detalje vezane za postupak fiskalizacije kao i spisak potrebnih dokumenata možete pronaći ovde: fiskalizacija. 

Sertifikovana Fiskalna kasa je uredjaj je Zakonom o fiskalnim kasama obavezan uredjaj koji evidentira promet maloprodajnog objekta ali takodje i pomaže u generisanju i arhiviranju podataka vezanim za prodaju. Na ovim stranicama možete pronaći fiskane kase ili fiskalne printere koji poptuno odgovaraju potrebama vašeg poslovanja bilo da se radi o pružanju usluga ili prodaji robe i to bez obzira na obim prometa ili veličinu prodajnog objekta.

Prema važećem Zakonu o fiskalnim kasama definisamo je da a u slučaju kada se vrši promet dobara ili usluga na malo pravnom licu ili preduzetniku, privredni subjekt koji se bavi prometom dobara na malo dužan je da formira, odštampa i izda fiskalni isečak fiskalnog uređaja čime je evidentiran i taj promet. Privredni subjekt koji se bavi prometom dobara na malo dužan je da pravnom licu ili preduzetniku izda i račun ili drugi dokument u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dodatu vrednost i da u tom računu (fakturi) upiše broj fiskalnog isečka na osnovu koga je promet evidentiran preko fiskalnog uređaja. Ovako označen račun (sa upisanim brojem fiskalnog isečka) služi kupcu dobra (pravno lice i preduzetnik) za pravdanje plaćanja u gotovom novcu, odnosno za isplatu gotovog novca u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu plaćanja u gotovom.

Uredbom Vlade republike Srbije definisam je spisak delatnosti u okviru grupa delatnosti i ukoliko su preduzetnici obveznici paušalnog oporezivanjakoje nemaju obavezu evidentiranja prometa putem fisklanog uređaja. Kompletnu odluku možete pronaći u prečišćenom tekstu: uredbe Vlade republike Srbije.

Za više detalja o pojedinom proizvudu, kliknite na sliku proizvoda!

Proizvođač:
HCP
Rezultati 1 - 7 od 7

Fiskalne kase

Fiskalni printer HCP Epson

HCP kompanija sa ponosom najavljuje novi najkvalitetniji i ...

Mobilna kasa PRIMA

Najmanja i veoma funkcionalna registar fiskalna kasa, ...

Prodajna cena: 14.300,00

Kasa HCP BEST Lc

BEST LC je, po karakteristikama, prilagođena najširem krugu ...

Prodajna cena: 18.800,00

Štampač HCP SECUNDA

Novi HCP fiskalni printer, visokih performansi i brzine, ...

Prodajna cena: 26.300,00

Fiskalna kasa HCP Ultima

HCP Ultima je fiskalna kasa koja pripada narednoj ...

Prodajna cena: 30.500,00

Štampač HCP P2-DS

Fiskalni štampač P2-DS je savremen uređaj impozantnih ...

Prodajna cena: 33.800,00

Kompletno prodajno mesto

Nabavkom maloprodajnog POS mesta lišavate se problema ...

Prodajna cena: 90.000,00