Fiskalne kase i fiskalni štampači - prodaja i servis

Računarski programi za vođenje poslovanja

Nema savremenog i efiskasnog poslovanja bez centralizovanog upravljanja poslovnim resursima. Preuzmite svoje poslovanje u vlastite ruke i uz savremene i brze posolovne programe, koji se mogu prilagoditi svim potrebama i vidovima poslovanja sami obezbedite bolji profit sa manje problema i glavobolja.

Uverite sami u preuzimanjem potptuno funkcionalnih, besplatnih demo verzija - Program za ugostiteljstvo i Program za maloprodaju:

 
 Download PosSectorDownload PvpGold
 
 POS tablet